Ikona ładowania

Chemia leków

Co daje Ci ten przedmiot? Pogłębiasz swoją wiedzę z chemii leków, obejmującą budowę chemiczną, właściwości fizykochemiczne i biotransformację substancji leczniczych.
Ważne jest zrozumienie zależności między strukturą chemiczną leków a ich działaniem biologicznym, co wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność terapii.
Opanujesz również metody analizy ilościowej i jakościowej, oraz nabędziesz praktyczne umiejętności badania analitycznego leków zgodnie z normami farmakopealnymi.
1. Zaznacz poprawne zdanie.
a) Składowymi budowy omeprazolu jest pirymidyna, łącznik metylosulfinylowy oraz benzimidazol.
b) Omeprazol podawany jest w formie mieszaniny racemicznej razem z esomeprazolem, który jest enancjomerem R.
c) W strukturze omeprazolu podstawnik alkoksylowy występuje w pozycji para w stosunku do azotu pierścienia heterocyklicznego, co daje elektronodonorowy efekt indukcyjny i spadek gęstości elektronowej pierścienia.
d) Kompetytywne, nieodwracalane IPP są nietrwałe w środowisku kwaśnym.
2. Które ugrupowania są reaktywne, nietoksyczne, ale ograniczające stabilność cząsteczek leków?
a) Wiązania peptydowe i wiązania estrowe.
b) Tylko wiązania estrowe.
c) Grupa aminowa III-rzędowa.
d) Grupa karboksylowa.
3. Który z poniższych terminów odnosi się do pierwszej fazy metabolizmu leku?
a) Utlenianie
b) Glukuronidacja
c) Sulfonacja
d) Acetylacja
4. Lipofilowość leku zwiększa jego zdolność do przenikania przez błony komórkowe
a) PRAWDA
b) FAŁSZ
5. Który z poniższych leków jest antybiotykiem z grupy penicylin?
a) Ceftriakson
b) Amoksycylina
c) Doksacyklina
d) Erytromycyna
6. Które zdanie poprawnie opisuje allopurynol?
a) Allopurynol zwiększa wydalanie kwasu moczowego.
b) Allopurynol jest izomerem ksantyny.
c) Allopurynol jest kompetytywnym inhibitorem oksydazy ksantynowej.
d) Allopurynol hamuje jedynie syntezę kwasu moczowego.
7. Najsilniejsze wiązania halogenowe tworzy:
a) chlor
b) brom
c) jod
d) fluor
8. Który z poniższych leków jest stosowany jako lek przeciwdepresyjny z grupy SSRI?
a) Diazepam
b) Paroksetyna
c) Amitryptylina
d) Lit
9. Który z poniższych leków jest antagonistą receptora H2 aktualnie dostępnym i stosowanym w leczeniu choroby wrzodowej?
a) Ranitidyna
b) Metoprolol
c) Flukonazol
d) Famotydyna
10. Który z poniższych leków jest stosowany w leczeniu schizofrenii?
a) Haloperidol
b) Chlorptomazyna
c) Metoprolol
d) Amitryptylina

Chemia leków

Twój wynik to:

Dziękujemy za Twój udział w quzie.

Sprawdź inne quizy

Quiz wykonany!

Chcesz ułatwić sobie naukę?

Przygotowaliśmy dla Ciebie ściągi.
Zobacz, która przypadnie Ci do gustu!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.

Ikona ładowania