Ikona ładowania

Chemia fizyczna

Pogłębisz zrozumienie chemii fizycznej i odkryjesz jej zastosowania w farmacji.
Zrozumienie zasad chemii fizycznej jest niezbędne do projektowania i optymalizacji procesów produkcyjnych leków.
Przeanalizujesz właściwości i procesy fizykochemiczne, stanowiące podstawę działania biologicznego leków i farmakokinetyki.
1. Po umieszczeniu erytrocytów w roztworze hipertonicznym:
a) dochodzi do ich plazmolizy
b) dochodzi do ich hemilozy
c) woda napływa do ich wnętrza powodując wzrost objętości komórek
2. Wiedząc, że pI dla albuminy wynosi 4,9:
a) W roztworze o pH=3 jej cząsteczki będą anionami
b) W roztworze o pH=7,5 jej cząstki będą kationami
c) Jej cząsteczki będą elektrycznie obojętne w roztworze o pH=4,9
3. Ciśnienie osmotyczne:
a) przy stałej objętości zależy odwrotnie proporcjonalnie do temperatury
b) w stałej temperaturze ciśnienie osmotyczne jest wprost proporcjonalne do ilości cząsteczek osmotycznie czynnych
c) zawsze skierowane jest ku roztworowi mniej stężonemu
4. Wskaż zdanie prawdziwe
a) Solwatacja gazu to przyłączenie cząsteczek cieczy do cząsteczek fazy gazowej
b) 3.fazą substancji nazywamy postać materii, która charakteryzuje się niejednorodnym składem chemicznym i stanem fizycznym
c) Prężność par substancji występuje, gdy ciśnienie gazu nie jest w stanie równowagą z fazą ciekłą w określonej temperaturze
5. W chromatografii jonowymiennej:
a) Jony zawarte w roztworze wymieniane są z jonami związanymi z fazą stacjonarną wymieniacza jonowego
b) Jonity pobierają jony z roztworów w zamian za oddawanie do roztworów innych jonów o przeciwnym znaku
c) Na proces wymiany jonów wpływa ilość i rodzaj grup funkcyjnych
6. Chromatografia żelowa:
a) Rozdział zachodzi na skutek różnicy mas cząsteczkowych rozdzielanych związków
b) Substancja o dużych rozmiarach cząstek (większych od średnicy porów) zatrzymywane są na wlocie kolumny
c) Wykorzystuje się do rozdziału związków o zbliżonych masach cząsteczkowych
7. Substancje rozpuszczone wywołują w rozpuszczalniku następujące zmiany:
a) Obniżenie temperatury krzepnięcia
b) Podwyższenie temperatury krzepnięcia
c) Obniżenie temperatury wrzenia
8. Prawo Daltona:
a) jest spełnione wyłącznie w przypadku mieszaniny gazów doskonałych
b) ciśnienie wywierane przez mieszaninę gazów doskonałych jest sumą ciśnień wywieranych przez poszczególne gazy zajmujące, każdy z osobna, taka sama objętość jaką zajmuje mieszanina
c) jest spełnione, gdy mieszaniu się gazów towarzyszy efekt cieplny (brak pobierania i wydzielania)
9. Lepkość krwi:
a) Przy dużych prędkościach ścinania lepkość zwiększa się gdyż krwinki wydłużają się i przybierają kształt elipsy
b) Przy stałym hematokrycie i w ustalonej temperaturze lepkość krwi przy małych szybkościach ścinania zależy głównie od agregacji erytrocytów
c) Wzrost hematokrytu powoduje spadek lepkości krwi
10. Nadmiar powierzchniowy w adsorpcji:
a) nazywany jest postacią materii, która charakteryzuje się różnorodnym składem chemicznym i stanem fizycznym
b) ilość adsorbatu przeliczona jednostkę powierzchni, która w wyniku adsorpcji przemieściła się z tzw. „fazy objętościowej” do „ fazy powierzchniowej’
c) to warstwa wierzchnia, która jest uboższa w cząsteczki jednego składnika w porównaniu z wnętrzem fazy - zmniejszenie gęstości adsorbatu

Chemia fizyczna

Twój wynik to:

Dziękujemy za Twój udział w quzie.

Sprawdź inne quizy

Quiz wykonany!

Chcesz ułatwić sobie naukę?

Przygotowaliśmy dla Ciebie ściągi.
Zobacz, która przypadnie Ci do gustu!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.

Ikona ładowania