Ikona ładowania

Chemia analityczna

Udoskonalisz swoje umiejętności z chemii analitycznej i zgłębisz techniki analizy substancji chemicznych.
Zrozumienie chemii analitycznej umożliwia precyzyjne badanie i kontrolę jakości leków.
Opanujesz klasyczne metody analizy ilościowej oraz poznasz podstawy teoretyczne i praktyczne technik spektroskopowych, elektrochemicznych, chromatograficznych i spektrometrii mas, a także zasady funkcjonowania urządzeń stosowanych w tych technikach oraz kryteria wyboru metody analitycznej.
1. Ekstrakcja do fazy ciekłej:
a) jest metodą pozwalającą na izolację śladowych substancji z próbek ciekłych i stałych
b) w układzie ciecz-ciecz może być stosowana tylko w temperaturze pokojowej
c) w układzie ciecz-ciecz może być stosowana w temperaturze pokojowej lub wyższej
2. Podczas miareczkowania redoksymetrycznego:
a) w przypadku utleniaczy obserwujemy wzrost stopnia utlenienia związany z oddaniem elektronów
b) w przypadku reduktorów obserwujemy obniżenie stopnia utlenienia związane z pobraniem elektronów
c) punkt równoważnikowy wynika ze stężeń i stopni utlenienia wszystkich składników reakcji
3. Argentometryczne oznaczanie chlorków metodą Mohra:
a) wymaga obojętnego lub lekko kwaśnego odczynu miareczkowanego roztworu analitu
b) polega na miareczkowaniu obojętnego roztworu chlorków mianowanym roztworem AgNO3 w obecności K2CrO4 jako wskaźnika
c) po strąceniu całej ilości jonów Cl, nadmiar jonów Ag+ reaguje z CrO42- wytrącając ceglasto-czerwony osad
4. Podczas miareczkowania kompleksometrycznego:
a) stosuje się titranty mające zdolność tworzenia kompleksów kleszczowych i chelatujących
b) trwałość tworzonych związków kompleksowych nie zależy od pH analitu
c) wykorzystuje się tylko technikę miareczkowania bezpośredniego
5. Trwałość kompleksów:
a) kompleksy kationów dwudodatnich są nietrwałe w środowisku zasadowym lub słabo kwasowym
b) kompleksy kationów trójdodatnich są trwałe w środowisku o pH < 1
c) im większa wartość wykładnika pK tym trwalszy kompleks
6. W miareczkowaniu odwrotnym:
a) Do roztworu analitu dodaje się odmierzoną ilość roztworu mianowanego w nadmiarze w stosunku do przewidywanej ilości analitu
b) Wykorzystuje się szybkie tempo przebiegającej reakcji
c) Stosuje się jeden roztwór mianowany
7. Manganometria:
a) Dział analizy, w którym miareczkuje się oznaczana próbkę mianowanym roztworem manganianu (V) potasu w obecności bromku potasu
b) Dział analizy miareczkowej obejmujący oznaczanie reduktorów za pomocą miareczkowania mianowanym roztworem manganianu (VII) potasu
c) Stosowany manganian (VII) potasu ma niski potencjał utleniający, dlatego należy do utleniaczy
8. Wskaż prawdziwe zdanie:
a) Dodanie do roztworu kontaktującego się z osadem elektrolitu posiadającego wspólne jony z osadem powoduje zmniejszenie rozpuszczalności osadu.
b) Dodanie do roztworu kontaktującego się z osadem elektrolitu nieposiadającego jonów wspólnych z osadem powoduje zmniejszenie rozpuszczalności osadu
c) Efekt solny pojawia się wskutek spadku mocy jonowej roztworu oraz zmniejszenia współczynników aktywności jonów tworzących osad
9. Stanowisko wagowe powinno być umiejscowione:
a) Na stabilnym nie przenoszącym drgań podłożu
b) W pobliżu grzejników
c) Blisko miejsc przepływu powietrza z klimatyzatorów lub innych urządzeń
d) W dobrze nasłonecznionym miejscu
10. Wskaż prawidłowe zdanie dotyczące miareczkowania:
a) Punkt końcowy - punkt określany dzięki zmianom barwy wskaźnika
b) Punkt równoważnikowy - punkt określany za pomocą zmianom zachodzącym w roztworze
c) Punkt końcowy - punkt, w którym oznaczany składnik przereagował stechiometrycznie z titrantem

Chemia analityczna

Twój wynik to:

Dziękujemy za Twój udział w quzie.

Sprawdź inne quizy

Quiz wykonany!

Chcesz ułatwić sobie naukę?

Przygotowaliśmy dla Ciebie ściągi.
Zobacz, która przypadnie Ci do gustu!

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.

Ikona ładowania