Ikona zegar

Czas czytania - 4 min

Specjalizacje po farmacji – aktualne możliwości

Studia specjalizacyjne dla farmaceutów po ukończeniu studiów jednolitych magisterskich dostępne są na większości uczelni w Polsce, gdzie odbywa się kształcenie na kierunku Farmacja. Jakie specjalizacje można wybrać i co zyskamy po ich ukończeniu?

Specjalizacje po farmacji - jakie masz opcje?

Kierunki specjalizacyjne po farmacji

Dostępnych jest 8 kierunków specjalizacyjnych, które mogą być realizowane na Uczelniach po otrzymaniu przez nie akredytacji do przeprowadzania szkoleń specjalizacyjnych.

Specjalizację, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów, można odbyć z poniższych dziedzin:

 • farmacja apteczna
 • farmacja szpitalna
 • farmacja kliniczna
 • farmacja przemysłowa
 • farmakologia
 • toksykologia
 • radiofarmacja
 • analityka farmaceutyczna

W praktyce jednak możliwość odbycia specjalizacji zależy od dwóch aspektów. Są nimi: liczba chętnych na dany kierunek oraz otwarcie naboru przez Uczelnię z przyznaną akredytacją.

Aktualnie (na dzień 18 lipca 2023 r.) możliwe jest rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego na kierunkach:

 • farmacja apteczna – we Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach oraz Poznaniu
 • farmacja szpitalna – we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Gdańsku i Poznaniu
 • farmacja kliniczna – we Wrocławiu, Lublinie, Krakowie, Katowicach oraz Poznaniu
 • farmacja przemysłowa – w Gdańsku
 • farmakologia – w Krakowie

Na pozostałe kierunki specjalizacyjne Uczelnie nie posiadają przyznanej akredytacji. 

Aby kierunek się otworzył w danym naborze, niezbędne jest zgłoszenie się odpowiedniej ilości chętnych na studia.

Warunki rekrutacji, podstawowe informacje

By ubiegać się o miejsce na studiach specjalizacyjnych, należy złożyć wniosek poprzez System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych. Do wniosku należy dołączyć skan dyplomu ukończenia studiów, Prawo Wykonywania Zawodu, dokument potwierdzający staż pracy w zawodzie oraz – jeśli dotyczy – listę opublikowanych publikacji naukowych lub dokument potwierdzający posiadania stopnia naukowego. 

Warto wiedzieć, że dodatkowe punkty w procesie rekrutacyjnym otrzymuje się za staż pracy, posiadanie tytułu doktora nauk medycznych oraz publikacje naukowe, prace przeglądowe czy bycie współautorem książki naukowej. Szczegółowe zasady przyznawania dodatkowych punktów rekrutacyjnych znajdują się na stronach internetowych Wyższych Uczelni. 

Rekrutacja na studia specjalizacyjne odbywa się dwa razy w roku, a wnioski należy składać od 30 kwietnia do 31 maja lub od 15 listopada do 15 grudnia. 

Studia specjalizacyjne są odpłatne, a ich koszt uzależniony jest od liczby godzin dydaktycznych na danym kierunku. Koszt 1 godziny dydaktycznej nie może przekroczyć 1% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W praktyce oznacza to, że za godzinę zajęć zapłata wynosi ok. 30 złotych, a całość studiów kosztuje kilka tysięcy złotych. Oczywiście pracodawca – na zasadach obowiązujących w danym zakładzie pracy – może partycypować w kosztach studiów. 

Specjalizacja trwa 3 lata i zakończona jest egzaminem państwowym – ustnym i praktycznym. Przez cały czas stażu specjalizacyjnego student zobowiązany jest do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w zawodzie farmaceuty. 

Czy warto kończyć specjalizację?

Oprócz niewątpliwych korzyści związanych ze zwiększeniem swoich kwalifikacji, kompetencji i nabyciem wiedzy farmaceutycznej specjalizację warto ukończyć również z innych powodów.

Zgodnie z Ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych pensja farmaceuty z ukończoną specjalizacją jest wyższa niż magistra bez tego tytułu. Aktualnie (po podwyżkach w lipcu 2023) różnica ta wynosi ok. 1500 złotych brutto.

Ponadto od kwietnia 2024 roku przestanie obowiązywać tzw. „okres przejściowy” Ustawy Prawo farmaceutyczne. Od tego miesiąca kierownikiem apteki szpitalnej będzie mógł zostać jedynie farmaceuta z minimum dwuletnim stażem pracy w aptece szpitalnej lub zakładowej oraz będzie posiadał tytuł specjalisty – w dziedzinie farmacji aptecznej, szpitalnej lub farmacji klinicznej. 

Kierownikiem apteki ogólnodostępnej nadal będzie można zostać posiadając minimum 5-letni staż pracy w zawodzie albo po dwóch latach stażu pracy i ukończonej specjalizacji z farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii.  

To Cię też zainteresuje: Wypalenie zawodowe – jak je rozpoznać i leczyć?

Źródła

 1. https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/podyplomowe/farmaceuci/programy-specjalizacji-dla-farmaceutow
 2. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000932/O/D20220932.pdf
 3. https://kursy.cmkp.edu.pl/Akredytacja/Specjalizacyjne?gz=7&spe=166&woj=
 4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/U/D20011381Lj.pdf

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.