Ikona zegar

Czas czytania - 5 min

Twarzą w twarz z wyborem: specjalizacja czy doktorat po farmacji?

Wybór pomiędzy doktoratem a specjalizacją to dylemat wielu absolwentów farmacji. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który kierunek jest lepszy, ponieważ obie opcje otwierają nowe drzwi w świecie farmacji. Umieszczenie w CV pozycji “doktorat naukowy” lub “specjalizacja” umożliwia dostęp do nowych ofert pracy i większe zainteresowanie ze strony pracodawców. Już w trakcie studiów możesz rozwijać swoją wiedzę w tym temacie, dzięki czemu łatwiej będzie Ci podjąć decyzję i odpowiedzieć na pytanie: “Gdzie widzę siebie za kilka lat?”

Specjalizacja czy doktorat po farmacji - którą opcję wybrać?

Doktorat a specjalizacja po farmacji – części wspólne

Wykształcenie

Wspólnym punktem wyjścia dla obu kierunków jest wymóg ukończenia jednolitych studiów magisterskich. Proces dalszego rozwoju edukacji zachodzi w obrębie jednostek uczelni wyższych.

Proces rekrutacji

Możliwość rekrutacji do szkoły doktorskiej lub na specjalizację powiązana jest z osiągnięciami i zaangażowaniem podczas studiów magisterskich (szczególnie w przypadku doktoratu, gdzie pod uwagę brana jest m.in. średnia ocen za okres studiów). W przypadku obu opcji edukacyjnych istotną zaletą jest posiadanie na swoim koncie publikacji naukowych.

Z perspektywy pracodawcy

Absolwenci szkoły doktorskiej znajdują zatrudnienie w instytutach naukowych, uniwersytetach lub przemyśle farmaceutycznym. Skończenie specjalizacji po farmacji otwiera drzwi do różnorodnych i wysoko specjalizowanych ścieżek kariery. Po skończeniu specjalizacji z farmacji klinicznej wzrastają szansę na otrzymanie zatrudnienia w szpitalach lub klinikach, uczestnictwo w zespołach terapeutycznych, monitorowanie i dostosowywanie leków, a także udział w opiece nad pacjentem. Z kolei uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu farmacji aptecznej umożliwia uzyskanie uprawnień do kierowania apteką po 3 latach stażu pracy.

Doktorat a specjalizacja po farmacji – co ich różni?

Doktorat – cel i zakres

Celem doktoratu naukowego w farmacji jest przede wszystkim prowadzenie badań naukowych, przyczyniając się do rozwinięcia wiedzy w danej dziedzinie. Doktoranci skupiają się na samodzielnym badaniu, analizie danych, opracowywaniu nowych teorii i publikowaniu wyników w naukowych czasopismach.

Specjalizacja – cel i zakres

Specjalizacja ma na celu dostarczenie specjalistycznych umiejętności praktycznych i teoretycznych w określonym obszarze farmacji. Obecnie w Polsce prowadzone są kursy specjalizacyjne z Farmacji aptecznej, Farmacji szpitalnej, Farmacji klinicznej, Farmakologii, Analityki farmaceutycznej. Specjalizacja kończy się Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym Farmaceutów (PESF).

Orientacja akademicka vs. praktyczna

Do obowiązków doktoranta należy nie tylko prowadzenie badań w zakresie wybranego zagadnienia i uczestniczenie w zajęciach (które podobnie jak na studiach magisterskich kończą się zaliczeniem), ale również dydaktyka, czyli prowadzenie zajęć ze studentami. Wymaga to zaangażowania i umiejętności dobrej organizacji czasu.

Kursy specjalistyczne charakteryzują się mniejszą czasochłonnością. Najczęściej spotkania w ramach kursu ograniczone są do kilku zjazdów w miesiącu. Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, co sprawia że są bardziej dostosowane do osób pracujących. W ramach programu obowiązkowe są staże.

Punktacja w procesie rekrutacji

W przypadku aplikowania na specjalizację z tzw. konkursu pod uwagę brany jest staż pracy w zawodzie, posiadanie stopnia naukowego oraz osiągnięcia i publikacje naukowe. Punkty do szkoły doktorskiej przyznawane są na podstawie średniej ocen za okres studiów, osiągnięć naukowych, w tym publikacji, i wystąpień na konferencjach. Ważnym elementem jest rozmowa kwalifikacyjna, podczas której prezentuje się temat i plan pracy badawczej. Etap ten przebiega w dwóch językach: polskim i angielskim.

Czas trwania

Etap edukacji w szkole doktorskiej trwa 4 lata. Specjalizacja trwa 3 lata.

Aspekt finansowy

Doktorat jest bezpłatną formą podnoszenia kompetencji zawodowych. Dodatkowo jeżeli kandydat uzyska wysoką liczbę punktów w procesie rekrutacji może otrzymać stypendium. Jeśli myślisz o wyborze specjalizacji, musisz liczyć się z koniecznością pokrycia kosztów całego kursu. Jest to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Ponadto konieczne jest uwzględnienie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania.

Dylematy wyboru – jaka będzie Twoja droga?

Przy wyborze między specjalizacją a doktoratem po farmacji pojawia się pytanie o to, jaka ścieżka zawodowa będzie najbardziej satysfakcjonująca. Specjalizacja przeważnie skupia się na praktycznych umiejętnościach, które mogą być natychmiast wykorzystane w praktyce zawodowej. Doktorat otwiera drzwi do świata nauki i badań, co może być szczególnie atrakcyjne dla tych, którzy dążą do akademickiej lub badawczej kariery.

W wyborze między doktoratem a specjalizacją po farmacji kluczowe są indywidualne cele zawodowe, preferencje i zainteresowania. Warto konsultować się z mentorami, doświadczonymi profesjonalistami i innymi studentami, aby podjąć decyzję zgodną z własnymi aspiracjami i perspektywami zawodowymi.

Źródła

  1. Kawka G, Ciechanowicz A. Informator – specjalizacje dla farmaceutów. Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie, http://www.zoia.szczecin.pl/dat/attach/83_informator_specjalizacje.pdf (dostęp: 27.12.2023)
  2. Rozpoczęcie specjalizacji i wyniki postępowania kwalifikacyjnego – FARMACJA. Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/farmaceuci/rozpoczecie-specjalizac/69,Rozpoczecie-specjalizacji-farmacja.html (dostęp: 27.12.2023)
  3. Międzynarodowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, https://szkoladoktorska.umed.pl/rekrutacja/ (dostęp: 27.12.2023)
  4. Od 30 kwietnia 2022 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące specjalizacji farmaceutów. MGR.FARM, https://mgr.farm/aktualnosci/od-30-kwietnia-2022-r-obowiazuje-nowe-rozporzadzenie-dotyczace-specjalizacji-farmaceutow/ (opublikowano: 09.05.2022, dostęp: 27.12.2023)
  5. Specjalizacje dla farmaceutów – jakie wybrać i gdzie się szkolić? Praca.farmacja.pl, https://praca.farmacja.pl/rynek-pracy/specjalizacje-dla-farmaceutow-jakie-wybrac-i-gdzie-sie-szkolic (opublikowano: 05.12.2022, dostęp: 27.12.2023)

To Cię też zainteresuje

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.