Ikona zegar

Czas czytania - 4 min

Czym różni się recepta pro auctore od recepty farmaceutycznej?

Każdy farmaceuta ma możliwość wystawienia 2 rodzajów recept: recepty farmaceutycznej i recepty pro auctore. Czym one się różnią, a co mają wspólnego? Sprawdź!

Recepta od farmaceuty - na co można wystawić?

Recepta od farmaceuty: ogólne zasady ich wystawiania

Recepty powinny być wystawiane elektronicznie z zastrzeżeniem wyjątków:

 • brak dostępu do systemu teleinformatycznego e-zdrowie (P1),
 • nieustalona tożsamość pacjenta,
 • farmaceuta z państwa członkowskiego UE realizuje okazjonalnie lub tymczasowo czynności zawodowe farmaceuty.

Aktualnie można wystawić recepty farmaceutyczne w programie aptecznym, skąd są przekazywane do systemu e-zdrowie. Farmaceuta ma także możliwość wystawienia recept w systemie gabinet.gov.pl w przypadku recept pro auctore/pro familiae.

Recepta farmaceutyczna

Kto może ją wystawić?

Receptę farmaceutyczną może wystawić farmaceuta pracujący w aptece lub punkcie aptecznym.

Kiedy może być wystawiona?

Receptę farmaceutyczną można wystawić w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (zagrożeniem zdrowia może być, np. pominięcie dawki leku).

Na jakie preparaty można wystawić receptę?

Receptę farmaceutyczną można wystawić na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z odpłatnością 100%. Wyjątek stanowią produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe (Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomaniioraz leki recepturowe.

Gdzie można zrealizować receptę farmaceutyczną?

Receptę realizuje się w aptece lub w punkcie aptecznym, w którym farmaceuta ją wystawił.

Na ile dni kuracji można wystawić receptę?

Na e-recepcie można przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania. Aktualnie od 21 września 2023 r. pacjent może otrzymać ilość leku na 120 dni, więc jednocześnie będzie to też parametr limitujący długość kuracji. W przypadku recepty papierowej okres ten wynosi 120 dni.

Recepta od farmaceuty - na co można ją wystawić?
Recepta farmaceutyczna może być wystawiona w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta (fot. Shutterstock)

Recepta od farmaceuty – pro auctore/pro familiae

Kto może wystawić?

Receptę pro auctore/pro familiae może wystawić każdy farmaceuta, który posiada prawo wykonywania zawodu i widnieje w Centralnym Rejestrze Farmaceutów.

Dla kogo może zostać wystawiona?

Recepta pro auctore przeznaczona jest dla osoby wystawiającej. W przypadku recepty pro familiae farmaceuta może wystawić receptę dla:

 • małżonka/małżonki,
 • osoby pozostającej we wspólnym pożyciu – partnera/partnerki,
 • krewnych w linii prostej (rodzica, dziecka, babci, dziadka, wnuka), w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (dla brata, siostry oraz ich dzieci).

Na jakie preparaty można wystawić receptę?

Receptę pro auctore/pro familiae można wystawić na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, również z refundacją, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, psychotropowe, oraz leków recepturowych podobnie jak w przypadku recepty farmaceutycznej.

Na ile dni kuracji można wystawić receptę?

Receptę pro auctore/pro familiae można wystawić:

 • w formie elektronicznej na 180 dni kuracji według zapisanego sposobu dawkowania,
 • w formie papierowej na 120 dni kuracji na podstawie dawkowania,
 • na środek antykoncepcyjny w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego (60 dni w przypadku recepty papierowej i 180 dni w przypadku recepty elektronicznej).

Zuzanna Wójcik

Źródła

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 2301)
 2. Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uprawnień zawodowych farmaceutów polegających na możliwości wystawiania recept farmaceutycznych
 3. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 567)
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 1164)
 5. Recepta farmaceutyczna. Serwis Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie/recepta-farmaceutyczna (opublikowano: 16.02.2018, zaktualizowano: 10.01.2023, dostęp: 10.02.2024)
 6. Waligórski Ł. Recepty „pro familia”. Ministerstwo wyjaśnia komu można je wystawić… MGR.FARM, https://mgr.farm/aktualnosci/recepty-pro-familia-ministerstwo-wyjasnia-komu-mozna-je-wystawic/ (opublikowano: 15.07.2022, dostęp: 09.02.2024)

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.