Ikona zegar

Czas czytania - 4 min

TOP 10 najczęstszych niezgodności recepturowych

Niezgodności recepturowe, wymagające poprawy recepty lub wprowadzenia pewnych zmian, zdarzają się w recepturze aptecznej dosyć często. W poniższym artykule opisaliśmy 10 najczęściej spotykanych.

Najczęstsze niezgodności recepturowe - top 10

1. Kwas salicylowy z olejem rzepakowym

Rp.

Acidi salicylici 5,0

Oleum rapae ad 100,0

M.f. sol

Pamiętajmy, że kwas salicylowy rozpuszcza się w oleju rzepakowym w stosunku 1:80. Dużo lepiej rozpuszczalny jest natomiast w oleju rycynowym – 1:10. 

W powyższej recepcie, należy kwas salicylowy rozpuścić na ciepło w 50g oleju rycynowego, a następnie uzupełnić do wymaganej masy olejem rzepakowym.

2. Roztwór witaminy A z podłożem maściowym

Rp.

Vit. A sol. 10,0

Eucerini ad 100

M.f. ung

Witamina A dostępna jest jako surowiec do receptury (roztwór olejowy) lub gotowy produkt leczniczy  – jako solubilizowany roztwór wodny witaminy. Ten roztwór zawiera emulgatory typu o/w – np. Tween, Cremophor.

Jeśli użyte podłoże będzie zawierać przeciwstawne emulgatory – typu w/o, może dojść do interakcji, emulsja będzie nietrwała i w trakcie przechowywania wydzieli się woda.

Aby tego uniknąć, należy używać olejowych roztworów witamin, bądź zamienić podłoże na amfifilowe (zawierające emulgatory typu o/w i w/o) – jak np. Lekobaza lub Hascobaza.

3. Solubilizowane roztwory witamin z podłożami maściowymi

Podobnie jak w powyższym przypadku z witaminą A, również roztwory witaminy D oraz A+D3 mogą dawać interakcje z podłożem, w którym zastosowano emulgatory typu w/o. Do tych podłoży zaliczamy przede wszystkim eucerynę, ale również maść cholesterolową lub lanolinę. 

Przy użyciu solubilizowanych roztworów witamin, należy pamiętać aby przynajmniej część podłoża zamienić na amfifilowe – np. Lekobazę lub Hascobazę.

4. Hydrokortyzon z wodą

Hydrokortyzon nie rozpuszcza się w wodzie, rozpuszczalny jest natomiast w etanolu 70-procentowym i wyższym. Warto pamiętać, że w etanolu 96% rozpuszcza się w ilości 15mg/ml w 25stopniach Celsjusza. 

Jeśli na recepcie rozpuszczalność hydrokortyzonu (w przeliczeniu na etanol 96%) jest przekroczona – należy nowy skład recepty omówić z lekarzem.

5. Kamfora z wodą

Kamfora, podobnie jak opisany wyżej hydrokortyzon, nie rozpuszcza się w wodzie. Rozpuszczalna jest natomiast w etanolu i olejach tłustych. Warto pamiętać, że kamfora nie rozpuszcza się w glicerolu. 

6. Fenobarbital z kodeiną

Klasyczna, akademicka niezgodność recepturowa. Fenobarbital sodu w kwaśnym środowisku może się wytrącać. Fenobarbital będzie zawsze dawał niezgodności z kwasem solnym, chlorowodorkiem papaweryny lub morfiny a także syropami – malinowym i wiśniowym. 

Z kodeiną, fenobarbital daje niezgodności w zależności od stężenia tych substancji. 

Przy stężeniu fenobarbitalu powyżej 1% – zawsze daje interakcje z kodeiną.

Przy stężeniu 0,5% – tylko gdy kodeiny w roztworze jest więcej niż 0,3%.

Przy stężeniu 0,3% – tylko gdy kodeiny w roztworze jest więcej niż 0,5%.

Przy stężeniu 0,2% lub mniejszym – nie daje interakcji. 

Aby uniknąć interakcji, należy roztwór fosforanu kodeiny wydać osobno (bez fenobarbitalu sodu). 

7. Bromki amonu i fenobarbital

Chociaż obecnie rzadko używane, warto pamiętać o niezgodności recepturowej bromków amonu z fenobarbitalem sodu. Podobnie jak w przypadku fosforanu kodeiny, przy odpowiednim stężeniu, może dojść do reakcji podwójnej wymiany i wytrącenia się fenobarbitalu. 

I tak – przy stężeniu fenobarbitalu w roztworze 1% – zawsze daje niezgodność z bromkiem amonu.

Przy stężeniu 0,5% – niezgodny gdy stężenie bromku amonu wynosi powyżej 2%.

Przy stężeniu 0,3% – niezgodny gdy stężenie bromku amonu wynosi powyżej 5%.

Przy stężeniu 0,2% lub mniejszym – zawsze zgodny z bromkiem amonu.

8. Riwanol z wodą wapienną

Woda wapienna (a także kwas salicylowy) mogą dezaktywować mleczan etakrydyny. Wydziela się wówczas mleczan wapnia oraz  etoksydwuaminoakrydyna. Aby uniknąć tej interakcji, należy rozdzielić oba składniki.

9. Mentol z kamforą

Kamfora w połączeniu z mentolem daje mieszaninę eutektyczną, na skutek obniżenia temperatury topnienia, mieszanina upłynnia się. Aby tego uniknąć, należy maksymalnie rozdzielić oba te składniki w trakcie sporządzania leku recepturowego. Można również wcześniej rozetrzeć oba te składniki z substancją obojętną.

Problem ten nie dotyczy leków w formie roztworu. 

10. Ichtiol z jonami cynku

To połączenie może sprzyjać reakcji podwójnej wymiany i powstaniu sulfobituminianu cynku. Podstawową zasadą w trakcie sporządzania receptur z tymi składnikami, jest rozdzielenie kolejności dodawania ich do leku.

Np.

Rp.

Ichtioli 3,0

Zinci oxydi 10,0

Glycerini 10,0

Aquae ad 100,0.

Należy najpierw rozetrzeć ichtiol z gliceryną a następnie połączyć go w zawieszonym w wodzie tlenku cynku. 

Źródła:

https://www.receptura.pl/euceryna-woda-wodne-roztwory-witamin-a-i-e-czy-takie-polaczenie-surowcow-jest-stabilne/

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/12-2014-ichtiol-jako-problematyczny-skladnik-leku-recepturowego/

Jachowicz R., Receptura apteczna, PZWL, Warszawa 2008 

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.