Ikona zegar

Czas czytania - 3 min

Punkty edukacyjne i składki – o czym farmaceuta musi wiedzieć? 

Dla magistrów farmacji nauka nie kończy się na studiach. Są oni zobligowani do uczestniczenia w różnego kursach, webinarach w celu zdobywania nowej wiedzy. Do innych obowiązków należy także opłacanie składek członkowskich. Przeczytaj post i sprawdź wszystkie najważniejsze informacje!

Punkty edukacyjne

Farmaceuci pracujący w aptekach, hurtowniach mają obowiązek ciągłego rozwoju, a za każdą szkoleniową aktywność przyznawane są punkty edukacyjne. W 5-letnim okresie edukacyjnym farmaceuta musi zebrać 100 punktów edukacyjnych.

Wśród punktów edukacyjnych należy wyróżnić ich dwa rodzaje: punkty twarde i punkty miękkie:

 • twarde punkty edukacyjne – przyznawane za udział w kursach i szkoleniach, najczęściej zakończonych testową weryfikacją zdobytej wiedzy.
 • miękkie punkty edukacyjneprzyznawane za konferencyjne wystąpienia, publikacje naukowe.


Co ważne, co najmniej 50% wszystkich punktów, wymaganych w danym okresie edukacyjnym, muszą stanowić punkty twarde. Aktywności przyznające punkty tego typu organizowane są przez tzw. jednostki szkolące (np. uczelnie), posiadające akredytację od dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Tematy i forma szkoleń

Wśród tematów szkoleń ciągłych, za które farmaceuta może otrzymać punkty, w rozporządzeniu wymienia się:

 • opiekę farmaceutyczną,
 • postępy nauk farmaceutycznych,
 • zdrowie publiczne,
 • prawo farmaceutyczne,
 • nowoczesne metody zarządzania apteką,
 • wyroby medyczne,
 • suplementy diety,
 • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • udzielanie pierwszej pomocy,
 • badania kliniczne.


Formy zdobywania punktów również określone są rozporządzeniem, razem z ich wartością.Są to:

 • wykłady;
 • e-szkolenia na platformach edukacyjnych;
 • uzyskanie tytułu naukowego;
 • kursy w ramach specjalizacji;
 • opublikowanie artykułu;
 • publikacja autorska książki z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 • wygłoszenie referatu, np. na konferencji lub posiedzeniach towarzystw naukowych, NIA czy OIA;
 • udział bierny w konferencji;
 • sprawowanie opieki nad studentem;
 • pełnienie funkcji kierownika specjalizacji.

Wydłużenie terminu – czy to możliwe?

W przypadku problemów z uzyskaniem wystarczającej liczby punktów, można wnioskować do OIA o wydłużenie danego okresu edukacyjnego o maksymalnie 24 miesiące. Wydłużenie jednego okresu edukacyjnego nie wpływa na zmianę terminu rozpoczęcia kolejnego.

Kiedy rozpoczyna się okres edukacyjny po stażu?

Dla farmaceutów, którzy uzyskali PWZ w danym roku, okres edukacyjny rozpoczyna się 1 stycznia roku następnego, natomiast dla osób uczestniczących w przeszkoleniu uzupełniającym – pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zakończono przeszkolenie.

Składki edukacyjne dla farmaceutów

Każda osoba, której zostaje przyznane prawo wykonywania zawodu farmaceuty, zostaje wpisana do rejestru farmaceutów oraz na listę członków okręgowej izby aptekarskiej.

Z chwilą wpisania na listę członków, farmaceutów obowiązują obligatoryjne składki członkowskie. Składka członkowska wynika z przynależności do izby, a nie z samego faktu wykonywania pracy zawodowej.

Wysokość składki oraz terminy płatności są podejmowane przez poszczególne izby w formie uchwał. nieopłacanie przez farmaceutę składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące może skutkować skreśleniem farmaceuty z rejestru farmaceutów.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.