Ikona zegar

Czas czytania - 3 min

Prawa i obowiązki farmaceuty

Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, udzielaniu usług farmaceutycznych, wykonywaniu zadań zawodowych oraz wykonywaniu innych czynności. Farmaceuci mają obowiązek przynależności do określonej Izby Aptekarskiej oraz zdobywania punktów edukacyjnych, które zapewnią im stały rozwój i posiadanie aktualnej wiedzy.

Prawa i obowiązki farmaceuty

Obowiązki farmaceuty

Edukacja

Farmaceuta zobowiązany jest do ciągłego szkolenia się, aby posiadać aktualną wiedzę farmaceutyczną i medyczną. Ustawa o Zawodzie Farmaceuty zmieniła nomenklaturę tego procesu, który nazwany został ustawicznym rozwojem zawodowym. Odbywa się on w systemie cyklicznym – każdy okres edukacyjny wynosi 5 lat i zobowiązuje do uzyskania 100 punktów edukacyjnych. Kiedy farmaceuta rozpoczyna swoją karierę zawodową, to jego okres edukacyjny rozpoczyna się 1 stycznia następnego roku po zakończonym stażu. 

Punkty dzielą się na tzw. twarde i miękkie. Te pierwsze uzyskuje się dzięki kursowi, który kończy się zawsze sprawdzianem zdobytej wiedzy i należy zdobyć ich minimum 50. Forma kształcenia może przybierać różne formy:

  • wykładów
  • seminariów
  • warsztatów
  • ćwiczeń
  • szkoleń internetowych (przy wykorzystaniu internetowych platform edukacyjnych)

Warto wiedzieć, że tematyka takich kursów jest bardzo szeroka. Każdy może wybierać tematy, które go interesują lub takie, w których czuje potrzebę uzupełnienia swojej wiedzy. Wszystko po to, by móc później służyć merytoryczną wiedzą i profesjonalną obsługą pacjenta.

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych. Na zakończenie 5-letniego cyklu (w ciągu 30 dni od jego zakończenia) certyfikaty te farmaceuta powinien przedstawić w Okręgowej Izbie Aptekarskiej, do której należy.

Przynależność do Izby

Osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do Izby Aptekarskiej (właściwej dla miejsca wykonywania zawodu) jest obowiązkowa.

Farmaceuta ma obowiązek co miesiąc wnosić składkę członkowską. Kwoty różnią się między sobą, w zależności od rejonu. W niektórych izbach także od stanowiska, jakie obejmuje farmaceuta. Składki te upoważniają farmaceutów do skorzystania z porady prawnej oraz opłacają ubezpieczenie OC farmaceuty.

Prawa farmaceuty

Urlop szkoleniowy

Farmaceucie, który realizuje ustawiczny rozwój zawodowy, przysługuje urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych rocznie. W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu farmaceuta składa wniosek o urlop szkoleniowy.

Płatny jest on według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Termin takiego urlopu musi być każdorazowo ustalony z pracodawcą. Po zakończonym szkoleniu farmaceuta ma obowiązek niezwłocznie przedstawić pracodawcy dokument poświadczający jego udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Samodzielność

Farmaceuta to samodzielny zawód medyczny. To oznacza, że powinien samodzielnie podejmować decyzje w sprawie opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz zadań zawodowych, jakie wykonuje w pracy. Podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej nie ma prawa z kolei ingerować w działania, jakie podejmuje farmaceuta w tym zakresie ani narzucać mu swoich zasad. Powinien umożliwić pracownikowi pracę i podejmowanie samodzielnych decyzji zgodnie z etyką zawodową, mając na uwadze tylko dobro pacjenta.  Samodzielność farmaceuty jest jego prawem, jak i zawodowym obowiązkiem.

Inspekcja Farmaceutyczna ma za zadanie rygorystycznie egzekwować sankcje za naruszenie niezależności farmaceuty. Rolą Samorządu Aptekarskiego jest natomiast rygorystyczne egzekwowanie sankcji dyscyplinarnych wobec farmaceutów, którzy nie zachowali pełnej zawodowej niezależności. Należy pamiętać, że z niezależnością zawodową wiąże się też odpowiedzialność prawna za wykonywanie czynności zawodowych wbrew przepisom powszechnie obowiązującego prawa.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.