Ikona zegar

Czas czytania - 4 min

Realizacja recepty weterynaryjnej + weterynaryjnej na psychotropy

W aptekach ogólnodostępnych mogą być wydawane produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt. Można to zrobić na podstawie recepty od lekarza weterynarii. Zasady wystawiania recepty weterynaryjnej zostały określone przez Ministra Zdrowia. Warto znać zasady jej realizacji, aby nie popełnić błędów w aptece.

Kiedy weterynarz może wystawić receptę? 

Lekarz weterynarii może wystawić receptę zarówno na produkty lecznicze, jak i leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt w sytuacji, gdy brak jest weterynaryjnego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu. 

Dla kogo można wystawić receptę weterynaryjną?  

Lekarz weterynarii może wystawić recepty na produkty lub leki, jeżeli nabyte w ten sposób produkty lub leki będą stosowane u zwierząt przez: właściciela zwierzęcia lub wystawiającego receptę lekarza weterynarii przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej tylko w przypadku, jeśli zostaną spełnione warunki:

 • nabyte w ten sposób produkty/ leki zostaną użyte wyłącznie przy wykonywaniu przez niego praktyki lekarsko-weterynaryjnej;
 • na recepcie wystawiający dokona adnotacji „do użytku własnego”;
 • zapas nabytych produktów/ leków nie przekracza ich 14-dniowego średniego zużycia;
 • zgromadzone produkty/ leki są przechowywane zgodnie z wymaganiami;
 • użycie produktów/ leków zostanie udokumentowane zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego;
 • brak jest odpowiedniego produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu dla danego gatunku zwierząt. 

Wzór recepty weterynaryjnej 

Najważniejsze fakty nt. wyglądu recepty weterynaryjnej: 

 • papierowa 
 • oznaczona symbolem Rp. 
 • po przekątnej od lewej dolnej do prawej górnej części blankietu biegnie zielony pasek  

Różnica pomiędzy receptą weterynaryjną na leki psychotropowe i odurzające, a zwykłą receptą weterynaryjną

Blankiet recepty na leki zawierające w składzie środki odurzające/ substancje psychotropowe lub inne leki oznaczone symbolem „Rpw”, jest w kolorze różowym, z biegnącym po przekątnej jasnozielonym paskiem.

Co powinna zawierać recepta weterynaryjna? 

Obowiązkowe dane na recepcie:

 • dane wystawiającego (imię, nazwisko, numer PWZ oraz specjalizację, adres lekarza weterynarii; w przypadku własnej działalności dane firmy);
 • dane posiadacza zwierzęcia;
 • dane zwierzęcia (gatunek, płeć, rasa zwierzęcia, a jeśli dotyczy również liczba zwierząt; w przypadku, gdy zwierzę jest własnością firmy dokładne określenie działalności gospodarczej);
 • nazwa leku, ilość lub nazwa i ilość surowców dla leków robionych;
 • data wystawienia recepty.

Podstawowe zasady dotyczące recepty weterynaryjnej:

 • recepta powinna zawierać czytelnie naniesioną na awersie recepty treść, obejmującą dane określone w rozporządzeniu; 
 • musi na niej widnieć własnoręczny podpis wystawiającego receptę lekarza weterynarii; 
 • dokonywane poprawki mogą być wprowadzone wyłącznie przez osobę wystawiającą receptę; 
 • poprawki wymagają dodatkowego odciśnięcia pieczęci i podpisu tej osoby, umieszczonych przy dokonanych poprawkach;
 • niezbędne jest zapisanie sposobu użycia lub adnotacja „wiadomo”;
 • na recepcie nie mogą być zamieszczane informacje niezwiązane z jej przeznaczeniem oraz reklamy!

Jak powinna być zapisana recepta na lek recepturowy? 

Podstawowe zasady zapisywania recepty na lek recepturowy to:

 • ilości surowców należy podać wagowo w systemie metrycznym;
 • ilość surowca płynnego można podawać w kroplach lub mililitrach;
 • ilość leku recepturowego sporządzanego w szczególności w postaci proszków, gałek albo czopków określa się cyframi rzymskimi.

Numer recepty weterynaryjnej – kiedy jest wydawany i jak się go nadaje? 

Numer recepty jest wydawany w następujących sytuacjach:

 • dla leków o kategorii „Rpw”; 
 • gdy lek zawiera środek odurzający lub substancję psychotropową.

Zasady nadawania numeru recepty: 

 • numer 07 na początku– jeżeli unikalny numer identyfikujący receptę jest przekazywany WIF;
 • cyfry trzecia i czwartaidentyfikator właściwego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • cyfry od piątej do dwudziestej – ustalane przez Prezesa NFZ, tworzą unikalny numer w ramach danego oddziału wojewódzkiego Funduszu;
 • cyfra dwudziesta pierwsza przyjmuje wartość:
  „9” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw”,
  „7” – dla recept na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, niepodlegające refundacji;
 • cyfra dwudziesta druga jest cyfrą kontrolną obliczaną według algorytmu.

Jaki jest termin ważności recepty weterynaryjnej?

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć:

 • 30 dni od daty wystawienia recepty papierowej.
 • 7 dni od daty wystawienia recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania doustnego i parenteralnego.
 • 30 dni od daty wystawienia recepty, na których przepisano preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P. 

Co w przypadku podejrzenia zafałszowania recepty?

Osoba wydająca lek odmawia jej realizacji, zatrzymuje ją i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie inspektora Inspekcji Farmaceutycznej właściwego ze względu na położenie apteki.

Kontrola realizacji recepty 

Kontrola realizacji jest prowadzona przez Inspekcję Farmaceutyczną. Kontrolowane są wszystkie działania m.in.  ilość wydanych dawek, przestrzeganie terminów realizacji recept.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz do realizacji usług. Pliki cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i zasad wykorzystania plików cookies dostępne są TUTAJ.